ส่งศึกษานิเทศก์เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมส่ง ศน.ประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สก.1 เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา