ทำรั้วของโรงเรียน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าระพา นำโดยนายจักรีพล  พะมุลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าระพาทุกคน ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจอม แฉ่งศิริ คณะกรรมการสถานศึกษา และชาวบ้าน ในการทำรั้วของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และความสวยงามของภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท่าระพา

ติดต่อ สพป.สก.1