“ท่าระพาเกมส์”

วันที่ ๕-๖ เมษายนที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านท่าระพา นำโดยนายจักรีพล  พะมุลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนบ้านท่าระพาทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ท่าระพาเกมส์” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1