ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสโมสรลูกเสือนครนายก ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครนายก และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2564  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ 3,500 บาท (เอกสารแนบ 1)

2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2564 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ 4,500 บาท (เอกสารแนบ 2) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

เอกสารแนบ 1

Powered By EmbedPress

เอกสารแนบ 2

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา