อบรมโรงเรียนสุจริต

ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแหลม เข้ารับการอบรมขยายผลโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นแกนนำ
เมื่อ 19-20 กรกฎาคม  2557 ณ หอประชุมอบต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว20140719_130659 20140719_135648 20140719_142815 20140719_150046 20140720_132230 20140720_132254 20140720_133844 20140720_141357 20140720_141736 20140720_145905

ติดต่อ สพป.สก.1