ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง

เรียน ผู้อำนวยกาารโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือสิงห์บุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนวัตศรัทธาภิรม จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความชั้นสูง ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2564
  2. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ค่าธรรมเนียมหลักสูตรละ 3,000 บาท รายละเอีดยตามเอกสารแนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1