การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2564(1 เมษายน 2564) ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา