ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ร.ร.ท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  ของ นางสาวรัตติกาล ทานอก  ครั้งที่ 1

                                                  ในวันวันที่ 5 เมษายน 2564

ติดต่อเรา