กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว คณิศรรีสอร์

ติดต่อ สพป.สก.1