การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อ สพป.สก.1