เยี่ยมนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับนายกเหล่าสภากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมเด็กหญิงฎาลิณา นาสุริวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ที่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนทำคัตเตอร์ทิ่มเข้าไปในลูกตาด้านซ้าย ทั้งนี้ เพื่อมอบทุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา