กิจกรรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

ติดต่อเรา