มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อของธนาคารออมสิน

1. การช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อปี 2563  ในกรณีขาดชำระไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้กู้ติดต่อธนาคารออมสิน สาขาที่ยื่นกู้  หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MyMo หรือสแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน (ธนาคารออมสินจะติดต่อกลับในภายหลัง) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  

2. ธนาคารออมสินได้จัดตั้งหน่วยย่อยของศูนย์ควบคุมและบริหารคุณภาพหนี้ ที่สาขาอำเภอวัฒนานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1