การประเมินติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา SK1 CAI มาตรฐานสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประเมินติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา SK1 CAI มาตรฐานสู่โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อ สพป.สก.1