ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี้ยงใหม่ เขต 4 แจ้งว่า โรงเรียนบ้านทรายมูล ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือบ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครอบรมฯ จำนวน 2,800 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา