โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวนาสงเคราะห์

ติดต่อเรา