ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Samsung Innovation Campus – Coding For Teachers เสริมเทคนิค Coaching สอน Coding ให้อยู่มือ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus โดยจัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานคอร์สออนไลน์ (Basic Coding & Programming – Online Course) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในครั้งนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้สานต่อการดำเนินโครงการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Samsung Innovation Campus – Coding For Teachers เสริมเทคนิค Coaching สอน Coding ให้อยู่มือ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณให้มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง Coding และมีทักษะ Coaching เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างได้ผล จัดอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom VDO Conference รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1