วันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์สอบโรงเรียนเขาสิงโต นำโดย นางพะเยาว์ อุไรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต ประธานสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ติดต่อเรา