ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แจ้งว่า สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 4 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 3,300 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา