โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการผลิตสื่อ นวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Knowledge Balls”

https://www.facebook.com/PRKhaonoisamakkee

ติดต่อเรา