ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ที่ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ที่บ้านประสบอัคคีภัย

ติดต่อเรา