ผู้ปกครองนักเรียนมอบผลไม้ให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คือนายนิวัฒน์ จงอยู่วิวัฒน์ และนางสาวนฤมล ขวัญเมือง หร้อมด้วยครอบครัว ได้มอบผลไม้ให้กับทางโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

ติดต่อเรา