กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา