ประชุมด้านการข่าวความมั่นคง ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้านการข่าวความมั่นคง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรักษ์วินัย ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา