การตรวจวัดสายตาให้เด็ก โครงการ “Sight for Kids”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยม การวัดสายตาให้เด็ก โครงการ”Sight for Kids” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา