ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วย จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพล.ร.ต.นพ. วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดเลือกชมรมฯ เป็นตัวแทนจังหวัด
จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ ส่งใบสมัครให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 13.00 น.


ติดต่อ สพป.สก.1