ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ครอบครัวของนักเรียน เด็กชายนิธิศ ลำกระโทก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้น เบื้องต้นทางผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้เข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอรับการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1