นักเรียนชั้นป.4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผอ.ศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ติดต่อเรา