ตรวจ มือ เท้า ปาก

18 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ ร่วมตรวจโรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยโรงเรียนได้ทำความสะอาดตามห้องเรียนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรค

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ติดต่อ สพป.สก.1