กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 135 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ที่วัดเขาน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดลานวัด