โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ร่วมงานบุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้นำตัวแทนนักเรียน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปีของชุมชน “งานบุญผะเหวดและเทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564” ร่วมกับชุมชนบ้านเขาน้อยสามัคคี และชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ติดต่อเรา