มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี นำโดย ผอ.ศิขรินทร์ สว่างวงศ์ ขอขอบคุณ ผอ.เสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว ที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านำฟไหม้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,506 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการดำรงชีพ และให้กำลังใจกับนักเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1