การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 63

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีครูพชรพร บุญสมนึก รับผิดชอบดูแลนักเรียนในการเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ โดยมีนายประวิทย์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ให้การนิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้ารับการสอบครั้งนี้ด้วย “ครับครบวิชาการ เน้นด้านคุณธรรม งามล้ำสิ่งแวดล้อม ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

ติดต่อเรา