สนามสอบ O-NET 2563 รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์

  วันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กรรมการประจำสนามสอบ ตลอดจนนักเรียนผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา