ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับสำรอง และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือแปดริ้ว          

ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมายวัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการ และพิธีการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวุฒิทางการลูกเสือสูงขึ้น จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • 1. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
  • 2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา