ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้อต้น (B.T.C)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือผาเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรวง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2564
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หากสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

ติดต่อเรา