กิจกรรมพบปะ “สภากาแฟ”จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ “สภากาแฟ”จังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา