การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ(O-NET)

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ(O-NET) ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นทึี่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1