การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา