โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อเรา