พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อเรา