การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมารา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ติดต่อเรา