โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดประชุมครูภายในโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวิดีโอการสอน

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดประชุมครูภายในโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวิดีโอการสอน สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ พัฒนาเด็กไทยในยุคโควิด โดยมีนายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1