รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดกิจกรรมกีฬาภายในอนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา