เก็บตกแห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา 2557 

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายจุมพล สัณหวงศ์

ร่วมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา 

เพื่อถวายแด่วัดหนองปรือ วัดเพชรสำราญ วัดนาเจริญ

ติดต่อ สพป.สก.1