การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบ (ศูนย์สอบสพป.สระแก้ว เขต 1) ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1