ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า ได้มีมติ จะดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป.1ก (อาคารอนุบาล) ซึ่งมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม และผุพังไปมาก โดยกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (แรม 7 ค่า เดือน 5) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา