ต้อนรับคณะสภาหอการค้าระหว่างประเทศ(JFCCT)

วันพฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานต้อนรับคณะสภาหอการค้าระหว่างประเทศ(JFCCT) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ติดต่อเรา