ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว527 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

ติดต่อ สพป.สก.1