แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีรายชื่อ (เอกสารแนบ) เข้ามารับแบบพิมพ์ ปพ.1,2,3

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อและลงทะเบียนคุมแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีรายชื่อ (เอกสารแนบ) เข้ามารับแบบพิมพ์ ปพ.1,2,3                   

ได้ที่ ชั้น 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติม 085 – 2829995

ขอบคุณค่ะhttps://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2021/02/แจ้ง-ร.ร.ที่มีรายชื่อมารับแบบพิมพ์.pdf

ติดต่อ สพป.สก.1